Wczytywanie
Przewiń stronę
Home

Rodzaje certyfikatów

CERTYFIKAT BRĄZOWY

Certyfikat potwierdzający przynależność do fundacji Casino Para Todos, cegiełka na rzecz rozwoju fundacji i pierwszy stopień licencji nauczania metodą MCC na drodze do pełnej certyfikacji i licencji instruktorskiej

Osoby zainteresowane członkostwem w Fundacji Casino Para Todos i otrzymaniem certyfikatu członkowskiego (brązowego) potwierdzającego przynależność do organizacji i przejście kursu on-line Charakterystyka Choreograficzna Casino Metodą Kwadratu Casino, a także osoby zainteresowane uzyskaniem akredytacji Fundacji jako instruktor tańca Casino (certyfikat srebrny) proszone są o wysłanie podanych poniżej danych na adres naszej szkoły:

 • Imię i nazwisko
 • Państwo i miasto  zamieszkania
 • Nazwa szkoły tańca, do której przynależy
 • Rodzaj członkostwa, o który wnioskuje (BR, SR, ZŁ)
 • adres mail do przesłania faktury PayPal

KOSZT: 50$

TREŚĆ CERTYFIKATU

brazowy

CERTYFIKAT SREBRNY CERTYFIKOWANY INSTRUKTOR TAŃCA CASINO

Certyfikat ten potwierdza akredytację instruktorów, którzy są technicznie przygotowani do rozpowszechniania i nauczania tańca Casino. Instruktorzy Ci będą oficjalnie uznani i rekomendowani przez Yoela Marrero, twórcę Metody Kwadratu Casino, jak i przez grupę Nauczycieli Fundatorów Ruchu Casino Para Todos.

Przyznaje się prawo do przystąpienia do egzaminu na Certyfikat „złoty” po roku praktyki jako Instruktor Certyfikowany Srebrny, Uzyskanie certyfikatu srebrnego wymaga zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Wymagania:

 • Członkostwo w Fundacji i opłacenie składki członkowskiej (10$-miesięcznie lub 120$ za rok).
 • Przejście kursu on-line Charakterystyka choreograficzna i struktura tańca Casino (lekcje 1-6).
 • Zdanie części teoretycznej egzaminu (wymagane jest udzielenie co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi na 30 pytań obejmujących materiał dotyczący poszczególnych rutyn. Dodatkową grupą jest grupa 30 pytań o charakterze ogólnym. Innymi słowy na egzaminie pojawia się 30 pytań do każdej rutyny (plus 30 pytań ogólnych). W każdej grupie należy udzielić 20 poprawnych odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź przyznaje się 1 punkt. (zob. zakładkę egzamin teoretyczny).
 • Opłacenie procesu certyfikacji w kwocie 100 $ i zdanie części praktycznej egzaminu (wymagane jest uzyskanie co najmniej 50 punktów na 70 możliwych. Za każde video otrzymuje się max. 10 pkt, zatem minimalna liczba punktów, która zapewnia zdanie egzaminu to 7 pkt za każde video).
 • Prezentacja męskich kroków z lekcji 1-6, bez muzyki, do liczenia na głos
 • Prezentacja damskich kroków z lekcji 1-6, bez muzyki, do liczenia na głos
 • Krótkie wytłumaczenia (max. 10 minut) liczenia do clave 3/2 na przykładzie podstawowego kroku Son’u (Paso Basico de Son)
 • Wyjaśnienie podstaw geometrycznych Metody Kwadratu Casino, mapy choreograficznej metody Kwadratu Casino i trzech podstawowych pozycji Metody Kwadratu Casino
 • Omówienie rutyny, składającej się minimum z 4 figur, z wyodrębnieniem poszczególnych figur i kroków męskich i żeńskich
 • Przedstawienie własnej rutyny, pokazującej umiejętność tworzenia kombinacji w oparciu o zrozumienie architektury choreograficznej tańca Casino.
 • Przetańczenie jednego całego utworu spośród utworów przedstawionych przez egzaminatora. Należy przedstawić kombinację 6 podstawowych rutyn.
 • Udzielenie jako Instruktor Tymczasowy darmowych lub płatnych lekcji w całościowym wymiarze 12 godzin i przedstawienie pisemnego zaświadczenie z instytucji, w której udzielono lekcji wraz ze zdjęciami i nagraniami z tych zajęć. Do tego należy dołączyć Raport Końcowy zawierający własne spostrzeżenia i obserwacje, zalety jak i sugestie dotyczące wykorzystania Metody Kwadratu Casino.
 • Opłacenie 100 $ w celu pokrycia kosztów wydania i wysyłki Certyfikatu i Legitymacji członkowskiej (wymagane jest przesłanie zdjęcia oraz danych osobowych).

KOSZT: 120$ +  100$ + 100$ = 320$

TREŚĆ CERTYFIKATU

srebrny

CERTYFIKAT ZŁOTY – NAUCZYCIEL FUNDATOR CPT

Certyfikat „złoty”: Nauczyciel – Fundator Casino Para Todos

Tytuł: „Nauczyciel Fundator Casino Para Todos”

Otrzymanie licencji na wykorzystanie Metody Kwadratu Casino

Dożywotnie członkostwo w Fundacji

Prawo członkostwa w Międzynarodowej Komisji Technicznej Fundacji Casino Para Todos

Prawo nadawania brązowych i srebrnych certyfikatów

Wymagania:

 1. posiadanie wykształcenia i poziomu intelektualnego umożliwiającego godne promowanie kultury kubańskiej, tj. wymagane jest wykształcenie co najmniej średnie;
 2. posiadanie 10-cio letniego doświadczenia w nauczaniu tańca Casino albo rocznego doświadczenia jako Instruktor Certyfikowany, pod warunkiem wykazania się wystarczającym poziomem przygotowania teoretycznego i praktycznego potwierdzonym uzyskaniem na egzaminie instruktorskim ponad 80 punktów;
 3. posiadanie certyfikacji instruktorskiej;
 4. przejście całego kursu „Casino Para Todos”, tj.:
  – cz. 1: Charakterystyka i struktura choreograficzna Casino przy wykorzystaniu Metody Kwadratu Casino
  – 
  cz. 2: Genetyka tańca Casino jako tańca salonowego. Wykorzystanie Metody Kwadratu Casino do wzbogacenia choreografii indywidualnych i grupowych
 5. przystąpienie do integralnego egzaminu teoretycznego i praktycznego.
 6. prezentacja pisemnej pracy certyfikacyjnej.